هو/

بالاخره یه روزی میاد که به خودمون میایم. 

یه روزی که می فهمیم یه عالمه روز نفهمیده بودیم. یه روزی که به گریه هامون می خندیم و به خنده هامون گریه می کنیم. همون روزی که ما رو روی دستشون بالا می برن و به فاصله ی چن دیقه بعد میندازنمون اون پایینِ پایینِ پایین...

بالاخره یه روزی میاد که به خودمون میایم...