سلام
نمیدونم الف سین توی من چی دیده که هی میگه مطلب بذار

من وقتش رو ندارم آقا ! وقت ندارم
دانشجوی پزشکی وقت نداره
متوجه نمیشی انگار عزیزم ...

به جای اینکه سه روز تعطیلی رو یه سفری بریم، پنج شنبه کشیک، شنبه هم کشیک !

بماند که توی این کشیک ها نزدیک 10 تا مستند نشستم دیدم :))
من دانشجوی پزشکی ام وقت ندارم آقا وقت ندارم ! :)))))

این لبخنده هم منو یاد علیرضا میندازه!
این خراب شده اسمایلی نداره؟