هو/

چند وقتی می شود حال و روزش خوب نیست. دل و دماغ کار کردن با مرا ندارد. قصد کردم ببرم بدهم یک دستی به سر و رویش بکشند. داشتم لابه لای اسناد و مدارک، دنبالِ کارتِ ضمانتنامه ی لپ تاپ می گشتم که رسیدم به کارت پستال حرم امام رضا (ع). به دلم افتاد که انگار ما آدم ها هم گاهی دل و دماغ بندگی کردنمان کم می شود. این جور موقع ها باید بگردیم دنبال ضمانتنامه ی سفرمان. بعد هم دلمان را ببریم بگذاریم پیشِ ضامن دل ها تا دستی بکشند رویش.+ طعم و عطر زیارتشان در ماه رجب خیلی خیلی خیلی فرق می کند. به امتحانش می ارزد :)


.::.

* عنوان را از تجمیع دو مصرع جناب شهریار نوشتم. بیت اصلی این بود:
او صبر خواهد از من، بختی که من ندارم
من وصل خواهم از او، قصدی که او ندارد...