هو/


برای اماممان؛

امام موسی صدر...


ما شما را ندیده ایم؛ نشنیده ایم؛ حتی به اندازه ای که از امام خمینی، شهید بهشتی، شهید مطهری و علی صفایی خوانده ایم، شما را نخوانده ایم...

ما ندیده، نشنیده و نخوانده عاشق شما شده ایم. ما، شما را نه لابه لای تاریخ، نه لابه لای حرف های خودتان، که در میانِ عاشقانه های دکتر چمران عاشق شدیم. انگار که امام ما هم بوده اید و هستید. انگار که معشوق ما هم بوده اید و هستید. سخت است برایمان که بگوییم "شهید" امام موسی صدر. امروز ولی با خواندن حرف های سخیف جلال الدین فارسی [۱] دلمان گرفت. ناخودآگاه به قلبمان خطور کرد "شهید" امام موسی صدر... امشب برایتان نماز شب اول قبر خواندیم. اولش پیش خودمان گفتیم با این جمله های جلال الدین، بعد این همه سال، دیر است برای نماز شب اول قبر خواندن. بعدش به خودمان جواب دادیم که به هر حال یکی به شما بدهکاریم. حالا که دارم این ها را می نویسم پیش خودم می گویم کاش غلط باشد خواندن این نماز... کاش زود باشد خواندنش...

می شود هنوز هم باشید و ما یک روز ندیده و نشنیده و نخوانده پیش مرگتان بشویم؟
(حجم فیلم حدود ۱۰ مگابایت است. بریده ای است از جانِ امام موسایِ صدر)


.::.


[۱] لینک مزخرفات جلال الدین فارسی +

* عنوان (با کمی تصرف) از فاضل نظری است.