هو/

برای ما آدم هایی که در پیِ یافتنِ مطلوب مان مدام راه و بیراهه های نامطلوب را می رویم؛
برای مایی که آمده ایم برای "او"، اما به اشتباه او را در سفر و ازدواج و شغل و رفیق و علم و ثروت و اخبار و هزار و یک غیرِ او می جوییم.
برای مایی که در این وانفسایِ ناامیدیِ دنیا و دنیایِ وانفسایِ ناامیدی، در پیِ امیدهای واهی مان مست می شویم...
برای تمام ما، یا مَن أرجوه لِکُلّ خَیر نازل کرد. آمد و گفت می دانم که حواستان به من نیست؛ اما من همانم که به آن کسی که از من درخواست نکرده هم عطا می کنم. به آن که حتی مرا نشناخته هم می بخشم. آخر شما هر چه هم باشید، من همان حنّانِ پر از رحمت ام...

سلام بر تو ای ماه امن و امان!
سلام بر تو ای ماه تشنه لبان!
سلام بر تو ای ماهِ کسی که یُعطِی الکَثیر است بِالقَلیل...+ برای همین یک صفتش نباید بمیریم؟ نباید عاشقش شویم؟
"... یا من یُعطی من لَم یَسئله و من لم یَعرِفه، تحنّناً مِنه و رَحمةً..."


++ گفته بودم برایتان که ماه رجب را بیشتر از ماه رمضان دوست دارم؟ گفته بودم حاج آقا می گفت أین الرّجبیّون یعنی أینَ العَلَویّون؟ آهای... کجایید علوی ها؟

.::.


* عنوان از اکسیر قمی است.