هو/


گفت:
السّلامُ علیک یا رسول الله عَنّی، و عنِ ابنَتِکَ النّازلة فی جِوارکَ...
سلام بر تو ای رسول خدا. سلام من و سلام دخترت که اکنون در کنار تو آمده...

والسّریعة اللّحاقِ بک...
چه به سرعت به تو پیوست...

می دانید؟ کمتر از ده سال زندگی مشترک خیلی کم است... خاصّه اگر همسرت هیجده ساله باشد... خاصّه اگر پیامبرت، پدر همسرت، پسرعمویت، برادرت، تمام جان و وجودت دو سه ماه قبل ترش رفته باشد...
می دانید؟ داغ سخت است. داغِ روی داغ سخت تر... آن قدر سخت که صبرِ حضرتِ صبر هم تمام می شود. طاقتِ حضرتِ مشتاق هم طاق می شود...
قَلَّ یا رسول الله! عن صَفیّتِکَ صبری؛
و رَقَّ عنها تجلُّدی...


گفت:
فلَقَد استُرجِعَت الوَدیعة...
و أُخِذَتِ الرّهینة...

آن امانتی که نزد من سپرده بودی بازگردانده شد...
با اشک، تک تک فعل ها را مجهول صرف کرد. بی آن که خودش را فاعلِ فعل بداند. چه می دانم... شاید اگر به خودش بود حالا حالاها پس نمی داد... شاید اگر به زور از او پس نمی گرفتند، به این زودی ها امانت پیامبر (ص) را پس نمی فرستاد...

حاج آقا می گفت وسط غسل دادن فاطمه (س)، علی (ع) بی تاب بلند شد. بازوی کبود فاطمه (س)، فاتح خیبر و حنین را مغلوب کرد. آهی کشید و گفت چرا تا امروز نشانم نداده بودی؟ تازه فهمیده بود تمام این روزها چرا فاطمه (س) در خانه از او رو می گرفت ... تازه فهمیده بود که "حجت خدا بر تمام حجت ها" [۱] تمام این روزها اراده فرموده بود که "حجت خدا" از بازوی مجروحش چیزی نفهمد... [۱]
با چه غمی گفت:
فَأحفِها السؤال...
و استَبِرها الحال...

پسرعمو جان! رسول خدا!
هر کار کردم فاطمه ات نگفت چه شده... بازویش را ببین! هر چه سؤال می کنم دیگر جوابم را نمی دهد! شما از او سؤال کن! به من جواب نمی دهد! شما در سؤال کردنت آن قدر اصرار بورز که بگوید با او چه کردند... حالش را از او بپرس پسرعموجان! هر کار می کنم به من نمی گوید...

.::.

چه کسی می تواند جز علی (ع) برای فاطمه (س) روضه بخواند؟
کاش بودید و می دیدید حال جوادی آملی را وقتی خطبه ی دویست و دوی نهج البلاغه را می خواند. کاش بودید و می دیدید پیرمرد چه منقلب شده بود وقتی که کلمات امیرالمؤمنین (ع) به هنگام دفن حضرت فاطمه (س) را می خواند...
ما چه می فهمیم؟ ما ... چه می فهمیم... ؟

.::.

[۱] امام حسن عسکری (ع):
نحن حجج الله علی خلقه و جدّتنا فاطمة حجة الله علینا؛
ما (اهل بیت) حجت‌های خدا بر خلق او هستیم و جدّة ما فاطمه علیها السلام حجت خدا بر ما است.
(الاسرار الفاطمیه، ص ۹۹)


پ.ن: متن های عربی از خطبه ۲۰۲ نهج البلاغه است.


گوش کنید +