هو/


گفت: در بدنم احساس ضعف می کنم. گفتم: پدرجان! من شما را پناه می دهم به خدا از ضعف [۱] ...

+ همین دو خط برای یک عمرمان بس نیست؟ همین که فاطمه (س) پناه دهنده ی رسول خدا (ص) به خدا باشد. همان حبیبی که خودش پناه دهنده ی عالَم است به خدا...پ.ن:
اینجا {کلیک کنید}


.::.

[۱] قالَ اِنّى اَجِدُ فى بَدَنى ضُعْفاً. فَقُلْتُ لَهُ اُعیذُکَ بِاللَّهِ یا اَبَتاهُ مِنَ الضُّعْفِ
(حدیث شریف کساء)